Handelsbetingelser

1. Generelle oplysninger

1.1. Disse betingelser er gældende, når du som forbruger foretager en bestilling af varer og andre ydelser på www.kanaaudio.dk og dertil hørende websider. En aftale indgås mellem dig og KANA Audio.

1.2. Hjemmesiden www.kanaaudio.dk er ejet og drives i Danmark af:

KANA Audio
CVR. NR.: 41036591
Adresse: Sneppeengen 7, 4000 Roskilde
E-mail: kundeservice@kanaaudio.dk
Telefon: 21627223

1.3. For at kunne bestille på www.kanaaudio.dk skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af et gyldigt betalingskort. KANA Audio accepterer i henhold til dansk lov ikke kreditkøb af personer under 18 år. KANA Audio forbeholder sig retten til i enkeltstående tilfælde at afvise eller ændre din bestilling, eksempelvis hvis du har angivet forkerte personoplysninger eller har betalingsanmærkninger.

1.4. KANA Audio tager forbehold for udsolgte varer samt eventuelle billede- og skrivefejl på www.kanaaudio.dk, eksempelvis fejl i produktbeskrivelse eller teknisk specifikation, forkerte priser samt prisjusteringer (herunder ændrede priser fra leverandører eller valutaændringer) eller forkerte oplysninger vedrørende lagerstatus. KANA Audio har ret til at korrigere sådanne eventuelle fejl samt ændre eller opdatere informationerne når som helst. Hvis en forkert pris er angivet for en vare, som du har bestilt, giver KANA Audio dig naturligvis besked herom og afventer din accept af den korrigerede pris, inden KANA Audio fortsætter med bestillingen.

1.5. Alt indhold på www.kanaaudio.dk ejes af KANA Audio eller dennes licensgivere. Informationerne er beskyttet gennem blandt andet immaterialretlige og markedsretlige love. Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout samt informationer om varer, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse fra KANA Audio.

 

2. Aftale og bestilling

2.1. For at kunne foretage et køb på www.kanaaudio.dk skal du acceptere handelsbetingelserne. Når du accepterer disse betingelser forpligter du dig til at følge dem i deres helhed og du godkender samtidigt, at du har gjort dig bekendt med informationerne om personoplysninger og samtykke til anvendelsen af personoplysninger og cookies i henhold til KANA Audios privatlivspolitik.

2.2. En aftale om køb indgås først, når KANA Audio har bekræftet din bestilling og du har modtaget en ordrebekræftelse fra KANA Audio via e-mail. Du kan tilbagekalde din bestilling indtil det tidspunkt, hvor den er bekræftet af KANA Audio. Hvis bestillingen tilbagekaldes, vil KANA Audio tilbagebetale alle eventuelle betalinger, som du eller dine betalings- eller kreditkortselskaber har foretaget i forbindelse med bestillingen.

 

3. Priser og betaling

3.1. Ved bestilling på www.kanaaudio.dk gælder de priser, som angives på hjemmesiden. Priser angives i danske kroner og er inklusive moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og fragtgebyrer, som angives separat.

3.2. Du kan betale på de måder, som angives på www.kanaaudio.dk. Alle kreditkort og debetkort betalingstransaktioner gennemføres via det sikre betalingssystem Swipe, som overholder branchens strengeste sikkerhedskrav. Alle kortoplysninger transmitteres krypteret via en SSL (Secure Socket Layer) forbindelse.

3.3. KANA Audio har ret til betaling allerede i forbindelse med bestillingen, hvis ikke fakturabetaling eller anden lignende betalingsmåde er valgt af dig og godkendt af KANA Audio. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan KANA Audio eller dennes samarbejdspartnere foretage en kreditvurdering. Du vil i så fald modtage underretning om dette. KANA Audio forbeholder sig retten til ikke altid at tilbyde alle betalingsmåder.

 

4. Kampagner og tilbud

4.1. KANA Audio kan fra tid til anden tilbyde kampagner på www.kanaaudio.dk, som kan have mere fordelagtige betingelser end dem, som fremgår af disse handelsbetinger, f.eks. betingelser vedrørende betaling eller en udvidet fortrydelsesret. Disse mere fordelagtige betingelser gælder, så længe kampagnen er aktiv og for de specifikke varer, som angives af KANA Audio i forbindelse med kampagnen.

4.2. KANA Audio forbeholder sig retten til når som helst at tilbagekalde sådanne kampagner. Ved afslutning eller tilbagekaldelse af en kampagne gælder disse handelsbetingelser uden ændringer. Tilbud på specifikke varer på www.kanaaudio.dk gælder i en begrænset periode, og så længe lager haves.

 

5. Levering

5.1. KANA Audio leverer til hele Danmark. For mindre varer, der kan sendes med normal post, tilbyder vi levering til alle adresser i Danmark. For større produkter, såsom højttalere, leverer vi til brofaste øer i Danmark. KANA Audio kan desværre ikke levere til Grønland eller Færøerne.

5.2. KANA Audio leverer ikke til udlandet.

5.3. Leveringstiden er som regel 1-3 arbejdsdage såfremt produktet er på lager, medmindre andet er angivet på hjemmesiden.

 

6. Fortrydelsesret

6.1. Du har som forbruger 30 dages fortrydelsesret, når du handler på www.kanaaudio.dk. Dette indebærer, at du har ret til at fortryde dit køb ved at meddele KANA Audio dette indenfor 30 dage fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den bestilte vare.

6.2. Fortrydelsesretten gælder ikke for produkter, der fremstilles og tilpasses særligt til dig, da disse fremstilles på bestilling.

6.3. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten betaler du returfragten og har ansvaret for varens stand, fra tidspunktet hvor du har modtaget varen til den er kommet retur til KANA Audio. Varen skal sendes retur indenfor 14 dage regnet fra den dato, hvor meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten blev indsendt til KANA Audio. Varen skal sendes forsvarligt indpakket, i fin stand og i originalemballage. Returnering skal foretages til KANA Audio i henhold til de metoder og anvisninger, som angives på www.kanaaudio.dk.

6.4. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give KANA Audio tydelig meddelelse om dette.

6.5. Når du fortryder dit køb, tilbagebetaler KANA Audio det beløb, som du har betalt for varen, inklusive leveringsomkostninger. Undtaget herfra er eventuelle ekstra leveringsomkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringform end den standardlevering, som KANA Audio tilbyder. Ved returnering af en del af en ordre tilbagebetales leveringsomkostninger ikke. Af det beløb, som skal tilbagebetales, har KANA Audio ret til at fradrage en sum, som modsvarer varens værdiformindskelse i forhold til varens oprindelige værdi, såfremt og i det omfang at værdiformindskelsen beror på, at du har håndteret varen i større udstrækning, end det er nødvendigt for at fastsætte dens egenskaber eller funktion.

6.6. KANA Audio tilbagebetaler snarest beløbet, dog senest indenfor 14 dage fra og med den dato, hvor KANA Audio modtog din meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. KANA Audio kan dog vente med tilbagebetalingen, indtil KANA Audio har modtaget varen, eller indtil du har dokumenteret, at varen er sendt tilbage. Dette kan du gøre eksempelvis med en indleveringskvittering. Tilbagebetaling gennemføres til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, forudsat at andet ikke er aftalt, eller at der er hindringer for en sådan tilbagebetaling.

6.7. Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

7. Varer undtaget fortrydelsesretten

7.1. Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller som har fået et tydeligt personligt præg, indgår ikke i fortrydelsesretten. Dette gælder, hvis du bestiller en fremstilling af en højttaler, som afviger væsentligt fra de modeller, du kan finde på www.kanaaudio.dk.

 

8. Reklamationsret – hvis der er noget galt med varen

8.1. Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

8.2. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

8.3. Reklamationsretten dækker varer, som er fejlbehæftede i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Hvis du ønsker at gøre din reklamationsret på en bestilt vare gældende, skal du kontakte KANA Audio snarest muligt, efter at fejlen er opdaget via de kontaktoplysninger, som er angivet på www.kanaaudio.dk. Reklamationer, som foretages indenfor to måneder, efter at du har opdaget fejlen, anses altid at være meddelt rettidigt.

8.4. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
Er reklamationen ikke berettiget, skal du selv afholde fragtomkostningerne. 

8.5. Når en reklameret vare returneres, og reklamationen godkendes, kompenserer KANA Audio dig i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. KANA Audio bestræber sig på, at dette kan ske indenfor 14 dage fra det tidspunkt, hvor KANA Audio modtog reklamationen, men det kan tage længere tid afhængigt af varens art. KANA Audio forbeholder sig retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at varen ikke er fejlbehæftet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

8.6. For at sikre dig en hurtig og god service vil vi opfordre dig til at tage et billede, der illustrerer fejlen eller manglen og derefter sende billedet samt en detaljeret beskrivelse til kundeservice@kanaaudio.dk.

8.7. Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav. 

 

9. Force Majeure

9.1. KANA Audio er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, som ligger udenfor KANA Audios kontrol, såsom eksempelvis almindelig arbejdskonflikt, krig, pandemi, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation samt fejl eller forsinkelse i tjenester fra underleverandør på grund af omstændigheder, som er angivet her. Disse omstændigheder skal udgøre ansvarsfritagelsesgrunde, som medfører fritagelse fra erstatningsansvar og andre følgevirkninger. Hvis en sådan situation skulle opstå, informerer KANA Audio dig dels på starttidspunktet og dels på sluttidspunktet for den aktuelle situation. Har omstændighederne varet længere end to måneder, har både du og KANA Audio ret til at hæve købet med umiddelbar virkning.

 

10. Ændringer af betingelserne

10.1. KANA Audio forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse handelsbetingelser. Alle ændringer af disse handelsbetingelser vil blive offentliggjort på www.kanaaudio.dk. Ændringer gælder fra det tidspunkt, hvor du har accepteret betingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på www.kanaaudio.dk), alternativt 30 dage efter, at KANA Audio har informeret dig om ændringerne. KANA Audio anbefaler dog, at du regelmæssigt holder dig opdateret på www.kanaaudio.dk for at blive varslet om eventuelle ændringer af handelsbetingelserne.

 

11. Ugyldighed

11.1. Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftsorgan skulle vurdere, at nogen bestemmelse i disse handelsbetingelser er ugyldig, skal den pågældende bestemmelse og alle øvrige bestemmelser være gældende og være eksigible i den udstrækning, som gældende lov tillader. De bestemmelser, som erklæres ugyldige, eller som ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevante juridiske vejledninger og råd.

 

12. Lovvalg og tvister

12.1. Tvister skal i første instans løses efter fælles overenskomst efter diskussion med KANA Audios kundeservice.

12.2. Hvis en tvist ikke kan løses efter fælles overenskomst med KANA Audios kundeservice, kan du også indgive et klagemål direkte online via EU-kommissionens platform for mægling i tvister, som du finder via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Indgiver du et klagemål via denne platform videresendes dit ærinde automatisk til det rette nationalt ansvarlige tvistløsningsorgan. Dette tvistløsningsorgan tager derefter kontakt til os og forsøger at løse tvisten uden at involvere domstolene. Ved en eventuel tvist følger KANA Audio beslutninger truffet af ARN eller tilsvarende tvistløsningsorgan.

12.3. Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse betingelser skal fortolkes i henhold til dansk lov og afgøres jævnfør punkt 12.2 ovenfor eller i sidste instans af en almindelig domstol.

Handelsbetingelserne er senest opdateret 08-01-2021.